Canephron-v-anti

Behandling för urinvägsinfektion

Behandling för urinvägsinfektion

Hur man ska behandla urinvägsinfektion beror på hur allvarligt tillståndet är. Även om du inte har feber ska du prata med din läkare, vårdcentral eller gynekolog om du har urinvägsinfektion och symtomen inte går över efter tre dagar. Om du har mycket besvär kan du behöva behandling.

 • På apoteken finns receptfria alternativ som lindrar symtomen.
 • Din läkare kan förskriva kortare kurer med antibiotika.
 • Vissa får urinvägsinfektion till följd av en annan sjukdom, till exempel känslig blåsa (interstitiell cystit). Det kan behandlas med antidepressiva läkemedel, antihistaminer eller antiinflammatoriska behandlingar.
 • I vissa fall kan sjukgymnastik vara aktuellt.
 • Om du får urinvägsinfektion som gravid ska du söka hjälp direkt. Vårdpersonalen förskriver då läkemedel som kan behandla urinvägsinfektion även om du är gravid.

Du kan få läkemedelsbehandling för urinvägsinfektion om du har svåra och upprepade besvär. Prata med vårdpersonalen, som avgör vilken behandling som är aktuell för dig.

Canephron Package

Antibiotika-405x290

Antibiotika vid akut urinvägsinfektion

Vid akut urinvägsinfektion (febril urinvägsinfektion eller njurbäckeninflammation), vilket bland annat definieras av feber, behövs antibiotika för att behandla sjukdomen. Utan feber kategoriseras sjukdomen som okomplicerad, vilket betyder att sjukdomen kan behandlas med ett traditionellt växtbaserat läkemedel.

Urinvägsinfektion behandlas med antibiotika över hela världen. Men behandlingsmetoden orsakar en del problem. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar en motståndskraft mot läkemedel med antibiotika. Det är ett allvarligt och växande problem både i Sverige och i världen.1

Test för urinvägsinfektion – urinprov och utredningar

När du söker hjälp hos vården får du göra särskilda test för urinvägsinfektion. Om du har långvarig eller återkommande urinvägsinfektion kan vården göra flera olika undersökningar. De görs för att se om du har någon annan sjukdom som orsakar besvären.

Vanliga undersökningar vid återkommande urinvägsinfektioner är:

 • Ultraljud – används för att se om det finns urin kvar i blåsan efter att du har kissat.
 • Röntgen – används om njurarna behöver undersökas.
 • Cystoskopi – används för att undersöka urinblåsan genom urinröret.
 • Gynekologisk undersökning – görs främst om det finns misstanke om att urinblåsan inte töms helt på grund av framfall.
CM11-stetoskop-960x690

När ska jag söka hjälp?

Urinvägsinfektion utan feber kräver inte samma snabba hjälp som när du har feber. Om dina besvär inte har blivit bättre efter tre dagar ska du kontakta din läkare, vårdcentral eller gynekolog.

Du ska också söka hjälp om du:

 • Har blod i urinen.
 • Är under 15 år och har symtom på urinvägsinfektion.
 • Har flytningar från urinröret eller slidan och misstänker att du har blivit smittad genom oskyddat sex.
 • Är gravid eller nyligen har fött barn och misstänker att du har urinvägsinfektion.

Många som drabbas av urinvägsinfektion har övergående besvär. Dock är det inte ovanligt att sjukdomen kommer tillbaka och besvären upprepas. Om du lider av återkommande urinvägsinfektion är det extra viktigt att kontakta vården för att få sjukdomen bekräftad så att en lämplig behandling kan sättas in.

CM12-fp-540x450

Köp Canephron på apoteket

Du hittar Canephron på apoteket, antingen på hyllan eller i någon av nätbutikerna. Här har vi listat alla återförsäljare.