om-Canephron

Välj Canephron vid återkommande urinvägsinfektioner

Canephron:

Canephron är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används för att lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner (uvi) hos kvinnor. Behandlingen ska tas tillsammans med rikligt vätskeintag.

  • Är en antibiotikafri behandling.
  • Är ett traditionellt växtbaserat läkemedel.
  • Lindrar sveda och minskar behovet av att kissa oftare än vanligt.
  • Finns på apoteket.

Canephron ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger, som till exempel en sexuellt överförbar sjukdom. Att Canephron är ett traditionellt växtbaserat läkemedel innebär att behandlingen uteslutande grundar sig på erfarenhet av långvarig användning.

Canephron_problem_sitting_front_CM11-Desktop

Canephron – en behandling för urinvägsinfektion

Canephron är en behandling för urinvägsinfektion (uvi) som behandlar typiska symtom utan antibiotika. Under behandlingen tas 2 tabletter 3 gånger om dagen. Läs bipacksedeln innan du påbörjar behandlingen. Kontakta din läkare eller vårdcentral om dina symtom förvärras eller inte avtar efter 4 dagar.

  • Flockarun (ört)
  • Libbsticka (rot)
  • Rosmarin (blad)

Därför ska du ta Canephron vid återkommande urinvägsinfektion

Lider du av återkommande urinvägsinfektioner? Svider det i underlivet eller behöver du kissa oftare än vanligt? Eller kanske både och? Då kan du ha nytta av Canephron.

30 % av kvinnor som haft urinvägsinfektion för första gången upplever att sjukdomen kommer tillbaka inom ett år. Hos 10 % är besvären regelbundet återkommande. Då kan det vara svårare att bli av med infektionen.1

För att inte urinvägsinfektion ska bli ett återkommande problem är det viktigt att fullfölja en förskriven behandling. Kontakta din läkare eller vårdcentral om du upplever upprepade besvär.

CM12-fp-540x450

Köp Canephron på apoteket

Du hittar Canephron på apoteket, antingen på hyllan eller i någon av nätbutikerna. Här har vi listat alla återförsäljare.