Njursten

Vad är njursten och vad orsakar sjukdomen?

Njursten orsakas av för hög eller rubbad salthalt i urinen. Då kan saltet bilda kristaller som kallas njurstenar. Oftast är stenarna små och åker ut när man kissar – men ibland är de större och kan fastna i urinledarna eller njurbäckenet. Då riskerar de att hindra urinflödet, vilket kan göra väldigt ont. Om urinen inte rinner som den ska är det viktigt att vara uppmärksam. Om stenarna fastnar i urinvägarna, orsakar ytterligare komplikationer eller uppstår samtidigt som en urinvägsinfektion kan operation behövas.

kvinna-har-ont-CM11-mb-405x290

Vanliga symtom på njursten:

 • Smärta i nedre delen eller ena sidan av ryggen.
 • Smärta mot underlivet eller ljumsken.
 • Smärtan känns skärande, krampande, dov eller molande.
 • Smärtan kommer och går.
 • Du kan bli kallsvettig eller illamående av smärtan.
 • Uppblåst i magen.
 • Feber.
 • Blod i urinen.
 • Återkommande urinvägsinfektioner.

Njursten kan orsakas till följd av:

 • Att din kropp är uttorkad på grund av diarréer och vätskebrist
  När man dricker för lite eller förlorar mycket vätska kan koncentrationen av salt i urinen bli för hög. Det ökar i sin tur riskerna att njurstenar bildas. Samma sak gäller om du har en sjukdom som påverkar kroppens ämnesomsättning.

 • Att du har för hög eller låg kalkhalt i urinen
  Njurstenar innehåller för det mesta kalk (kalciumsalt). Njurstenar kan bildas om du har för lite eller för mycket kalk i urinen. Ett vanligt råd för att motverka det är att äta varierad kost och dricka mer än du brukar göra.

 • Att urinen har för mycket av andra ämnen
  Det finns andra ämnen än kalcium i urinen, vars halter också kan bli för höga. Till exempel kan även ämnen som urinsyra, oxalat och cystin riskera att bilda njurstenar, även om det inte är lika vanligt.

 • Att urinens pH-värde förändrats
  Urinens surhetsgrad kan förändras till följd av till exempel en skada eller infektion. Även detta ökar risken för kristallbildning i urinen.

 • Ärftlighet
  Vissa genetiska anlag kan göra att man lättare drabbas av njurstenar.

Hur kan jag förebygga njursten?

Om du lider av återkommande besvär kan det vara klokt att försöka förebygga njursten. Uppskattningsvis drabbas 1 av 10 personer någon gång av njursten.1 Ungefär 50 % av de som drabbats av njursten får dessutom tillbaka besvären någon gång inom 10 år. Men det finns sätt att minska risken för kristallbildning i urinen:

 • Drick tillräckligt mycket
  Ta för vana att dricka minst två liter per dygn. Att dricka mycket hjälper till att spä ut urinen och minska risken för höga salthalter samt att njurstenar bildas.

 • Ät varierad kost vid njursten
  Förutom att dricka mycket vatten är det bra att äta varierad kost för att förebygga njursten. Ät färre saker som innehåller höga halter socker, salt och protein. I praktiken kan det till exempel innebära att dra ner på kött, fisk, ägg och mjölkprodukter.2

 • Förebyggande läkemedelsbehandling
  Om du har besvär med återkommande njursten ska du träffa en urolog. Det är en läkare som är specialist på sjukdomar i urinvägarna. Hen kan hjälpa dig att ta reda på vad dina besvär beror på och förskriva en lämplig behandling.

start-CM11-desktop-960x690

Canephron förebygger återkommande bildning av njursten

Canephron är ett receptfritt läkemedel som kan användas som behandling vid njursten. Canephron är ett traditionellt växtbaserat läkemedel med två användningsområden: behandlingen kan dels tas vid urinvägsinfektion, men också för att förebygga återkommande bildning av njursten. Du hittar Canephron på apoteken.

Att Canephron är ett traditionellt växtbaserat läkemedel innebär att behandlingen uteslutande grundar sig på erfarenhet av långvarig användning. Canephron baseras på en unik sammansättning av tre växter:

 • flockarun (ört)
 • libbsticka (rot)
 • rosmarin (blad)

Så använder du Canephron

För att förebygga återkommande bildning av njursten kan Canephron användas av vuxna och äldre, både män och kvinnor. Behandlingen ska alltid tas tillsammans med ett rikligt vätskeintag och inte användas i mer än 4 veckor. Vid behov kan behandlingen upprepas senare.

 • 2 tabletter 3 gånger om dagen.

Canephron ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger, som till exempel en sexuellt överförbar sjukdom.

Behandling för njursten

Det finns olika behandlingar för njursten. Om du haft njursten tidigare och känner igen symtomen kan du prova att lindra besvären med receptfria smärtstillande mediciner. Om besvären går över behöver du inte söka läkarhjälp. Du ska däremot alltid söka vård om du fortfarande har ont trots smärtstillande behandling eller får feber. Kontakta också vården om du får njursten för första gången eller upplever mycket smärta.

Vilken behandling du får när du söker vård vid njursten avgörs på sjukdomens allvarlighetsgrad. Här listar vi några vanliga behandlingar och metoder:

 • Läkemedel
  Om du söker vård för njursten kan din läkare förskriva smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel som behandling. Idag finns läkemedelsbehandlingar i flera olika former, som kan tas via antingen tablett, stolpiller eller spruta.

 • Smärtstillande i blodet
  Om du har ont trots smärtstillande behandling, har svårt att kissa eller får feber kan du behöva bli hjälpt på sjukhus. Då går behandlingen oftast ut på att smärtstillande behandling ges direkt i blodet under övervakning av en läkare och du får stanna kvar på sjukhuset tills symtomen har gått över.

 • Antibiotika
  Om du får en infektion i njuren i samband med att du har njursten kan sjukdomen behöva behandlas med antibiotika. Beroende på dina symtom avgör läkaren om du behöver få behandlingen på sjukhus eller kan ta läkemedlet hemma.

 • Röntgenundersökning
  Ibland görs en röntgenundersökning när stenen kommit ut på egen hand via urinen när du kissat. Det görs direkt efteråt och en gång till några veckor senare, för att kontrollera att stenen verkligen är borta.

Om njurstenen är stor och inte kan komma ut med urinen behöver den tas bort. Det kan göras på några olika sätt. Stötvågsbehandling, titthålsoperation eller behandling med laser är de vanligaste metoderna. I få fall kan en väldigt stor njursten behöva tas bort med hjälp av operation.

CM12-fp-540x450

Köp Canephron på apoteket

Du hittar Canephron på apoteket, antingen på hyllan eller i någon av nätbutikerna. Här har vi listat alla återförsäljare.