Hur-verkar-Canephron

Hur verkar Canephron?

CM11-glas-vatten-960x690

Hur verkar Canephron vid urinvägsinfektion?

Canephron tas vid urinvägsinfektion och är ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Tabletterna tas tillsammans med rikligt vätskeintag för att lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor. Canephron ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger, som till exempel en sexuellt överförbar sjukdom.

Genom en kombination av tre växter minskar Canephron:

  • Sveda i underlivet.
  • Urinträngningar (behovet av att kissa oftare än vanligt).

Växtbaserad behandling för urinvägsinfektion

Canephron är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av urinvägsinfektion. Det betyder att alla verksamma ämnen i behandlingen är hämtade från växtriket. Att Canephron är ett traditionellt växtbaserat läkemedel innebär att behandlingen uteslutande grundar sig på erfarenhet av långvarig användning. Canephron bygger på en unik kombination av tre växter:

  • Flockarun (ört)
  • Libbsticka (rot)
  • Rosmarin (blad)
start-CM11-desktop-960x690

Antibiotikafri behandling för urinvägsinfektion

Canephron är en antibiotikafri behandling. I allvarligare fall av urinvägsinfektion (febril urinvägsinfektion eller njurbäckeninflammation), vilket bland annat definieras av feber, behövs antibiotika för att behandla sjukdomen. Utan feber kategoriseras sjukdomen som okomplicerad, vilket betyder att urinvägsinfektionen kan behandlas med ett traditionellt växtbaserat läkemedel.

Antibiotika är en vedertagen behandling för urinvägsinfektion över hela världen. Men användningen är inte helt problemfri. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar en motståndskraft mot läkemedel med antibiotika. Det är ett allvarligt och växande problem både i Sverige och i resten av världen1.

Så kan Canephron hjälpa dig

Har du problem med återkommande urinvägsinfektioner? Canephron lindrar typiska symtom vid lindrig nedre urinvägsinfektion hos kvinnor, såsom:

  • Lindrar sveda i underlivet.
  • Minskar behovet av att kissa oftare än vanligt.

Eventuella biverkningar

Precis som alla läkemedel kan Canephron orsaka biverkningar, men det betyder inte att alla får dem.

Mag-tarmbesvär (illamående, kräkningar, diarré) har rapporterats. Överkänslighet eller allergiska reaktioner kan förekomma. Frekvensen är inte känd.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

CM12-fp-540x450

Köp Canephron på apoteket

Du hittar Canephron på apoteket, antingen på hyllan eller i någon av nätbutikerna. Här har vi listat alla återförsäljare.